28 January 2010

"ಸೆಕ್ಸೀ ಬ್ಲೌಜು".... ಭಾಗ...2

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡಕ ಈ ಘಟನಾ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ.. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಶಂಕರ ಮಾವಾ.. ತಾ ಹೇಳದಂಗ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ... ಬಾಂಬೇದಿಂದ... ಎರಡ್ಮೂರು ಬ್ರಾ ತಂದಿದ್ದಾ. ಆಂವಾ.. ತಾ ತಂದಿದ್ದ ಬ್ರಾ ನನಗ ತೋರಿಸಿದಾ. ಎಲ್ಲಾ ಚ್ಹೋಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರಾ ಇದ್ದ್ವು. ಅದ್ರಾಗ.. ಒಂದು ಕರೇ ಬಣ್ಣದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರಿಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಳೇ ಬಣ್ಣದ್ದು ಇದ್ವು... ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ 34 ಸೈಜು ಬರ್ದಿತ್ತು. ಆಂವಾ ಬಂದ ದಿವ್ಸ..ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪಾ ನಮ್ಮವ್ವಾ ಇಬ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಾ... ಇಬ್ರೂ.. ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸಾ ಇದ್ದಿದ್ಕ.. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಶಂಕರ ಮಾವಾ... ನನಗ ಬ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ತೋರಿಸಾಕ ಹೇಳ್ದಾ. ನನಗ ಮದಲಿನಂಗ... ಶಂಕರ ಮಾವಾನ ಎದುರು ನಾಚಿಗೀ ಗೀಚಗೀ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲಾ. ನಾ ಅವನ ಎದ್ರಿಗೇ.. ನನ್ನ ಪೋಲಕಾ ಬಿಚ್ಚಿ ಬ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಆಂವಾ ತಂದಿದ್ದ ಸೈಜು ನನಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂತು. ಬ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗ ಭ್ಹಾಳ ಚ್ಹೋಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಶಂಕರ ಮಾವಾ ನನಗ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಪೋಲಕಾದೊಳಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರಾ ಹಾಕೂ ರೂಢಿ ಮಾಡು... ಅಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಮೊಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತ ನೋಡಾಕ ಚೆಂದ ಇರ್ತಾವ... ಅಂದಾ. ಮತ್ತ.. ಜಳಕಾ ಮಾಡೂಕಿಂತಾ ಮದಲ... ಎರಡೂ ಮೊಲೀಗೆ ಕೊಬ್ಬರೀ ಎಣ್ಣೀ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು... ತಿಕ್ಕೊ.. ಅದ್ರಿಂದ ಮೊಲಿ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದೂ ಮತ್ತೂ ಗಟ್ಟೀನೂ ಆಗ್ತಾವ.. ಅಂತ ಅಂದಾ. ಆವತ್ತ ಅಂವನ ಸಂಗಡ... ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಲಾಗಿ ಬ್ರಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೂದು... ಮತ್ತ ಆಂವಾ ನನಗ ನನ್ನ ಮೊಲೀ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೂದೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ.. ಮೈಯಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ್ಯಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸಾ ಅನುಭವ ಬಂದ್ಹಂಗ ಆತು.

ಆದೇ ಟೈಮಿಗೆ... ಶಂಕರ ಮಾವಾ ನನಗ.. ನೀ ಜಳಕಾ ಮಾಡೀ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾ. ಆವತ್ತು.. ನಾ ಇನ್ನೂ ಜಳಕಾ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಾಗಿದ್ದೆ. ‘ಇಲ್ಲಾ ಮಾವಾ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲಾ’ ಅಂದೆ. ‘ಹಂಗಿದ್ರ... ನೀ ಸ್ವಲ್ಪು ಕೊಬ್ಬರೀ ಎಣ್ಣೀ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತೊಗೊಂಡ ಬಾ... ನಿನಗ ಮೈ, ಕೈ ತೊಡೀ.. ಎಲ್ಲಾ ಏಣ್ಣೀ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕತೇನಿ... ಅದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೈ ಚಕ-ಚಕಾ ಹೊಳೀತೈತಿ.. ಮತ್ತ ಸಾಫ್ಟ್~ನೂ ಆಗತೈತಿ…’ ಅಂದಾ. ಆಂವ... ಹೇಳ್ದಾಂಗ... ನಾ ಕೊಬ್ಬರೀ ಎಣ್ಣೀ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಂದೆ. ಶಂಕರ ಮಾವಾ... ನನಗ.. ಬೆನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ..ಎದೀ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಣ್ಣಿ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಾಕ ಶುರು ಮಾಡದಾ. ಆಂವಾ.. ನನ್ನ ಮೈ ತಿಕ್ಕಿದಂಗ.. ನನಗ ಚ್ಹೋಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಶಂಕರ ಮಾವಾ.. ನನಗ ಗಾದಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಕೋ.. ಅಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಾಕ ಎಲ್ಲಾ ಸರಳ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದಾ. ಆಂವಾ ಹೇಳ್ದಂಗ... ನಾ ಗಾದಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ಶಂಕರ ಮಾವಾ... ನನ್ನ ಮೈ ತಿಕ್ಕತಾ-ತಿಕ್ಕತಾ... ಅಂವಾ ನನ್ನ ಮೊಲೀಗೂ ಎಣ್ಣಿ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿದಾ. ಶಂಕರ ಮಾವಾ.. ನನ್ನ ಎರಡೂ ಮೊಲೀ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಣ್ಣಿ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಾಕ ಶುರೂ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ನನಗ ಭ್ಹಾಳ ಮಜಾ ಅನ್ಸಾಕತ್ತು. ನಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು... ಆಂವಾ ನನ್ನ ಮೈ ತಿಕ್ಕೂ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಾಕ ಹತ್ತೆ.... ನಾ ಅವಂಗ... ‘ಮಾವಾ.. ನೀ ತಿಕ್ಕೂದ್ರಿಂದ... ನನಗ ಚ್ಹೋಲೋ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ.. ನನ್ನ ಮೊಲೀ ಇನ್ನೂ ಚ್ಹೋಲೋ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕು’ ಅಂದೆ. ಮಾವಾ.. ನನ್ನ ಮೊಲೀ ಸುತ್ತಲೂ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ.. ನನ್ನ ಮೊಲಿ ತುದಿ... ತನ್ನ ಬೆರಳ್ನ್ಯಾಗೆ ಹಿಂಡಿದಾ. ಅಬ್ಬಾ..! ಆಂವಾ ಹಂಗ ಮಾಡೂದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮೈಯಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕರಂಟ್ ಹೊಡ್ದಂಗ ಆಗಿ... ನನ್ನ ತೊಡಿ ಸಂದ್ಯಾಗ... ಏನೋ ಚುರು-ಚುರು ಅನ್ನಿಸಾಕ ಶುರೂ ಆತು. ಆವಾಗ.. ನಾ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಲಂಗದ ಮಾಲೆ ಇದ್ದೆ. ನಾ ಆವಾಗ ‘ಮಾವಾ... ನನಗ ಕೆಳಗ ಒಂದ ಥರಾ.. ಅನ್ನಿಸಾಕತ್ತೈತಿ..’ ಅಂದೆ. ಆವಾಗ ಆವ್ನು, ‘ಹೌದ... ತಡೀ ನೋಡ್ತೇನಿ...’ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಲಂಗಾ ಬಿಚ್ಚಿದಾ. ಆವಾಗ ನನ್ಗ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಾ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಶಂಕರ ಮಾವಾ... ‘ಶಾಲೂ.. ನಿನಗ ಕಾಲ.. ತೊಡೀ ಮ್ಯಾಲೇನು ಏಣ್ಣಿ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕತೇನಿ...’ ಅಂದ್ರ ನಿನಗ ಸಮಾ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅಂದಾ. ಆವಾಗ.. ನಾ ಅವಂಗ ಏನೂ ಹೇಳು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲಾ. ನಾ ಬರೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ.. ‘ಮಾವಾ.. ನೀನ.. ಏನಾರಾ ಮಾಡು..’ ಅಂದೆ. ಶಂಕರ ಮಾವಾ... ನನಗ.. ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ, ತೊಡೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೀ.. ಹಚ್ಚೀ ತಿಕ್ಕಿದಂಗ ನನ್ನ ಮೈಯಾಗ ನವರು ಬರಾಕತ್ತು. ಆಂವಾ... ನನಗ, ‘ಡಬ್ಬು.. ಮಲ್ಕೋ.. ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಸೊಂಟಾನೂ ತಿಕ್ಕತೇಣಿ’ ಅಂದಾ. ಆಂವಾ ಹೇಳ್ದ್ಹಾಂಗ... ನಾ ಹೊರಳಿ ಡಬ್ಬು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ಶಂಕರ ಮಾವಾ.. ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತ ಸೊಂಟಕ್ಕ ಎಣ್ಣಿ ಹಚ್ಚಿ ಚ್ಹೋಲೋ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿದಾ. ಆಮ್ಯಾಲೆ... ಆಂವಾ ನನ್ನ ಕುಂಡೀ ಮ್ಯಾಲೇನೂ ಎಣ್ಣೀ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಾಕ ಶುರೂ ಮಾಡಿದಾ. ಆವಾಗ ನನಗ.. ಭ್ಹಾಳ ಮಜಾ ಬರಾಕತ್ತು... ಮಾವಾನ ಕೈ.. ನನ್ನ ತೊಡೀ ಮ್ಯಾಲೆ… ಮತ್ತ ನನ್ನ ತೊಡೀ ಒಳ್ಗಿನ ಭಾಗದಾಗ ತಿಕ್ಕಾಕ ಶುರೂ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ್ಯಾಂದ... ತಟ-ತಟ ನೀರು ಬರಾಕತ್ತು. ನಾ ಅದನ್ನ ಶಂಕರ ಮಾವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಆಂವಾ... ‘ಹೌದ..ತಡೀ ನೋಡೂನು..’ ಆಂತ ಹೇಳಿ ನನಗ ನನ್ನ ತೊಡಿ ಆಗಲು ಮಾಡಾಕ ಹೇಳಿದಾ. ಆಮ್ಯಾಲೆ... ಮಾವಾ..ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಲೇನು.. ಎಣ್ಣಿ ಹಚ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ.. ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಿಕ್ಕಾಕ ಶುರೂ ಮಾಡಿದಾ... ಒಹ್..! ಆಂವಾ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಸುತ್ಲೂ ತಿಕ್ಕೂದ ತಡ... ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ್ಯಾಂದ ರಸಾ ಬರೂದೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಾಕತ್ತು. ಮಾವಾ... ನನಗ ತಿಕ್ಕತಾ ತಿಕ್ಕತಾ.. ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ತೂತಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿದಾ... ‘ಓಯ್...ಅಮ್ಮಾ...ಆಆಹ್.. ಮಾವಾ..!’ ನಾ ಕಿರಿಚಿದೆ. ಆವಾಗ ಮಾವಾ, ‘ಯಾಕ... ಶಾಲೂ... ನೂವು ಆಗಾಕತ್ತೈತೇನು..’ ಆಂವಾ ಕೇಳಿದಾ. ‘ಆಹ್..! ಉಮ್ಮ್ಮ್..! ಇಲ್ಲಾ... ಮಾವಾ... ಏನೋ ಚ್ಹೋಲೋ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ... ಹಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರು..’ ಅಂದೆ. ಶಂಕರ ಮಾವಾ... ನನಗ ಸುಮಾರು ಐದು-ಹತ್ತು ನಿಮಿಶಾ.. ಅದ ಥರಾ ತಿಕ್ಕಿ-ತಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲ್ನ್ಯಾಂದ ರಸ ಬರೂವಂಗ ಮಾಡ್ದ. ಆದ ಟೈಮಿನ್ಯಾಗ... ‘ಏ.. ಶಾಲೂ.. ನಿನ್ನ ಮೈ.. ಕೈ.. ಮೊಲೀ.. ತೊಡೀ.. ತಿಕ್ಕೂದ ನೋಡಿ.. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೀ.. ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇತಿ.. ನೋಡ..’ ಅಂದಾ. ಆವಾಗ.. ನಾ.. ‘ಹೌದ.. ಮಾವಾ...? ’ ನಾ ಕೇಳ್ದೆ.. ಆಗ ಆಂವಾ,... ‘ಹ್ಞೂ ..! ಶಾಲೂ... ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ನೋಡ್ತೀ.. ಏನ..’ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಾ. ನನ್ಗ ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ನಾ ಅಂವಂಗ.. ‘ಹ್ಞೂ...... ತೋರ್ಸು.. ನೋಡ್ತೇನಿ’ ನಾ ಅಂದೆ. ಆವಾಗ... ಶಂಕರ ಮಾವಾ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟು, ಶರ್ಟು, ಚಡ್ಡಿ ತೆಗೆದಾ. ನಾ.. ಮೊದಲ್ನೇ ಸಲಾ.. ಗಂಡ್ಸನ ತುಣ್ಣಿ ನೋಡ್ದೆ. ಅದು.. ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕೊಂತ, ‘ಏನ... ಮಾವಾ... ಈದ.. ಎಷ್ಟ್.. ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇತ್ಯಲ್ಲಾ..?’ ನಾ ಅಂದೆ. ಆವಾಗ ಆಂವಾ, ’ ‘ಏ.. ಶಾಲೂ... ನೀನೂ.. ಇದಕ್ಕ ಎಣ್ಣೀ.. ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕು.. ಆವಾಗ್ ನೋಡ್ವಂತೀ... ಈದು.. ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತೆಂತ....’ ಅಂದಾ. ನಾ ಆಂವಾ ಹೇಳ್ದ್ಹಾಂಗ ಅಂವಂನ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ಗೂ ಅವ್ನ ತುಣ್ಣೀಗೆ ಎಣ್ಣೀ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಾಕ ಎನೋ ಮಜ್ಯಾ ಅನ್ನಿಸ್ತು... ನಾ ತಿಕ್ಕಿದ್ಹಾಂಗ... ತಿಕ್ಕಿದ್ಹಾಂಗ ಅದೂ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಾಕತ್ತು. ಆದು ಭ್ಹಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಶಂಕರ ಮಾವಾ ನನಗ, ‘ಶಾಲೂ... ಈಕಾಡೆ ಬಾ... ನಿನಗ ಇನ್ನೊಂದ ಮಜಾ.. ತೋರಸ್ತೇನಿ..’ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗ, ‘ನೀ.. ಅಂಗಾತ ಮಲ್ಕೋ..ಮತ್ತ ತೊಡೀ ಅಗಲು ಮಾಡು..ನೋಡ.. ನಾ ನಿನಗ ಎಂತಹ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತೇನಿ..’ ಅಂತ ಅಂದಾ. ನಾ ಆಂವಾ ಹೇಳ್ದ್ಹಾಂಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ.. ನನ್ನ ತೊಡೀ ಅಗಲ ಮಾಡ್ದೆ. ಶಂಕರ ಮಾವಾ.. ನನ್ನ ತೊಡೀ ನಡಕ ಬಂದು.. ಮಂಡೀ ಊರಿ ಕುಂತಾ. ಆಮ್ಯಾಲೆ... ತನ್ನ ತುಣ್ಣೀ ತನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ದು.. ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ತೂತಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ಟು.. ತಿಕ್ಕಾಕ ಶುರೂ ಮಾಡಿದಾ.. ನನಗ ಮೊದಲ… ಅಂವಾ ನನ್ನ ಮೈ ಕೈ ತಿಕ್ಕೂವಾಗನ.. ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಸಾಕಷ್ಟ ನೀರ-ನೀರ ಆಗಿ..... ಭ್ಹಾಳ ರಸಾ ಹೊರಗ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು... ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ... ಶಂಕರ ಮಾವಾ... ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೂದು ಅನುಭವಿಸಿ... ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ್ಯಾಂದ ಮತ್ತೂ ರಸ ಹೊರಗ ಬಂತು. ಅದ್ರಿಂದಾ… ನನ್ಗ... ಇನ್ನೂ ಮಜ್ಯಾ ಬಂದ್ಹಂಗಾಗಿ … ಸ್ವರ್ಗನೇ ಸಿಕ್ಕಂಗ ಆತು…. ನನ್ನ ಮಾವಾ.. ನನಗ… ಹಂಗ.. ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ನಿಮಿಶಾ ತಿಕ್ಕಿದಾ. ಆಮ್ಯಾಲೆ... ಅವನ ತುಣ್ಣ್ಯಾಂದ ಸರ-ಸರಾ... ಬಳ-ಬಳಾ.. ಅಂತ… ಬಿಳಿ ರಸ ಸಿಡೀತು. ಆದೆಲ್ಲಾ.. ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಲೆ… ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೀ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಡೀತು. ಅದನ್ನ ನಾ… ಮುಟ್ಟಿ, ‘ಮಾವಾ... ಏನೀದ.. ನಿನ್ನ ರಸಾ ಜಿಗಟ-ಜಿಗಟ ಐತಿ..?’ ನಾ ಕೇಳ್ದೆ. ಆಂವಾ, ‘ಏ.. ಶಾಲೂ..ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ಯಾಂದ ಹ್ಯಾಂಗ ನೀರ-ನೀರ ಬಂತಲ್ಲಾ... ಈ..ದೂ.. ನನ್ನ ರಸಾ.. ನಿನಗ ಹ್ಯಾಂಗ ನಿನ್ನ ರಸಾ ಹೊರಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿನಗ ಮಜ್ಯಾ ಬಂತಲ್ಲಾ... ಹಂಗ ನನಗೂ ನನ್ನ ರಸಾ ಹೊರಗ ಬಂದ್ರ ನನಗೂ ಚ್ಹೋಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ...’ ‘ಓ.. ಹೌ..ದ...’ ನಾ ಅಂದೆ. ಆವಾಗ ಅಂವಾ ‘ಏನ್.. ಶಾಲೂ... ನಾ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೀ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ಕ...ಹ್ಯಾಂಗ ಮಜ್ಯಾ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲೋ..?’ ನನಗ ಕೇಳ್ದಾ. ‘ಹ್ಞೂ...ಬಂತೂ..’ ನಾ ಅಂದೆ. ಆದ್ರ ನಂತರಾ.. ನಾ ಬಿಸಿನೀರಿನ್ಯಾಗೆ ಜಳಕಾ ಮಾಡ್ದೆ. ನನಗ ಏನೋ ಮೈ ಹಗರ ಆದಂಗ್ಹಾಗಿ ಆರಾಮ ಅನ್ನಿಸ್ತ. ಶಂಕರ ಮಾವಾನೂ ಕೈ ಮೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡಾ. ಆಮ್ಯಾಲೆ, ಆಂವಾ ನನಗ, ‘ಶಾಲೂ... ನಾನೂ ನೀನೂ... ಈವತ್ತ ಹೀಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬ್ಯಾಡಾ... ಅಕ್ಕಾಗೂ ಹೇಳಬ್ಯಾಡಾ... ಹೇಳಿದ್ರ ನನ್ನಾಣಿ ನಿನಗ...’ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಣಿ ತೊಗೊಂಡಾ. ಆದ್ಕ ನಾನೂ ಈ ಸುದ್ದೀ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾ. ಆದ್ರ.. ಮಾವಾ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ... ನನಗ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗರೇ ನೆನಪ ಬಂದು.. ನನಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಧ್ಹಂಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಾ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೂ ಚಟಾ ಬಿತ್ತು. ನನಗ ತಿಂಡೀ ಎದ್ದಾಗೆಲ್ಲಾ… ನಾ ನನ್ನ ತುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು... ಸಮಾಧಾನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೂ ರೂಢಿ ಬಿತ್ತು.
*****
"ಸೆಕ್ಸೀ ಬ್ಲೌಜು".... ಮುಂದುವರೀತದ....
ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ....

2 comments:

Rameshrao said...

Abba kathe chennagi oduttade. mava tumba chennagi thullannu thayaaru maaduttiddane. Mundenaagutte antha kuthoohala thunniyu udrekagondu kayuttide. Bega barediddalli santhosha. Mava yavaga avnakkana magala tullige tunne thurukodu yavaga antha kayuttiddene. Kayuvudu kashtavaguttide.

manmada said...

plz neevu amma magana sex kategalannu bareyeri. hi nanna hesaru manmada nanna sexy ammana hesaru kadiramma. amma size38,32,38. thumba sexy amma. plz amma nannu dengo kategalu nanagista. sir plz nanna amma hesarannu use madi ondu sex kateyannu bareyeri. bekadare nanna amma nannu nanu dengida hage athava nanna friends dengida hage athava urinavarella dengida hage athava naye dengida hage. nimma esta bandante nanna amma nannu sex kateyalli bareyeri plz plz plz sir

ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಸೇರ್ತೇನ್ರೀ?

Followers

About Me

My photo
ನಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳ್ಯಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳದಾಂವಾ. ಈಗ ಏಲ್ಲ್ಯೋ ದೂರ ಇರ್ತೇನ್ರೆಪಾ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಜನರ ನಡವಳಿಕಿ ಮರಿಯಾಕ ಆಗೂದಿಲ್ಲಾ. ಇದೂ ಅಲ್ದಾ.. ಅದ್ರಾಗ ಬ್ಯಾರೆ, ನಮ್ಮವ್ರ ಸೆಕ್ಸ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಂಗ ಇರತೈತಿ ಅನ್ನೂದ ತಿಳ್ಕೋ ಬೇಕಂದ್ರ.. ಯಾವಾಗರೇ ನಿಮಗ.. ನಮ್ಮವ್ರ ಜಗಳಾ-ಗಿಗಳಾ ನೋಡಬೇಕ.. ಏನ್ರೆಪಾ..! ಅವ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸೂ ಒಂದೊಂದ ಬೈಗಳಾ.. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪೂರಾ ವರ್ಣಿಸ್ತೈತಿ.. ನಿಮಗ.. ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಾಕ.. ಭ್ಹಾಳ ಹಲ್ಕಟ್ ಅನ್ನಸ ಬಹುದು.. ಆದ್ರ.. ಖರೇ ಜೀವನದಾಗ ನಮ್ಮವ್ರೂ ಸೆಕ್ಸಿನ ಮಜ್ಯಾ ತೊಗೊಳ್ಳಾಕ.. ಎಷ್ಟ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರತಾರು ಅನ್ನೂದ ತೋರಸ್ತೈತಿ. ಈ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ "ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾವ" ದೊಳಗ.. ನಿಮಗ ಇದ ಭಾಷೆಯೊಳ್ಗ ಕೆಲವು ಕಥೀ ಓದಾಗ ಸಿಗತಾವ.. ಏನ್ರೆಪಾ..! ನಿಮಗ ಇಂಥಾ ಹಲ್ಕಟ್ ಕಥೀ ಓದಾಕ ಮನಸ್ಸ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ರ.. ನೀವ ಈ ಸೈಟಿನ್ಯೊಳ್ಗ ಹೋಗಬ್ಯಾಡ್ರೀ..! ಮತ್ತ.. ಈದೆಲ್ಲಾ ನಡೀತೈತಿ ಅಂದ್ರ.. ಒಳಗ ಬರ್ರೀ.. ಕಥೀ ಓದ್ರೀ.. ಮತ್ತ ಕಥೀ ಹ್ಯಾಂಗ ಅನ್ನಿಸಿದ್ವು.. ಅನ್ನೂದ ಬರದ ತಿಳಸ್ರೀ. ಆನಂದ